Leuk dat je lid wil worden van OWSV Scyllus!

Bij E-mail ontvangen we graag een persoonsgebonden mailadres wanneer je een PADI openwater cursus of hoger gaat volgen. Dit voor het certificaat wat digitaal hieraan gekoppeld gaat worden. Mocht uw kind nog geen eigen mailadres hebben, vul dan uw eigen mailadres 2 keer in en dan nemen we contact met u op.


Algemene voorwaarden inschrijfformulier OWSV SCYLLUS

1. Gegevens:
De gegevens worden opgenomen in ledenlijst van Onderwatersportvereniging SCYLLUS, en zijn onderdeel van de Disclaimer zoals op www.scyllus.nl/algemeen/disclaimer staan weergeven.  

2. Verantwoordelijkheid:
Inschrijver verklaart hiermee voor eigen risico deel te nemen aan onderwatersport activiteiten en accepteert de statuten en het huishoudelijke reglement zoals geldig zijn binnen onze vereniging. Statuten en huishoudelijk reglement zijn onderdeel van inschrijfformulier.

3. Lidmaatschaps- en opleidingskosten:

  • Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van kosten en verplichtingen verbonden aan lidmaatschap en/of opleidingen en hiermee akkoord te gaan
  • Het lidmaatschap wordt aangegaan tot wederopzegging. Het lidmaatschap voor het volgende kalenderjaar kan worden opgezegd door vóór 1 december het uitschrijfformulier in te vullen via de website
  •  Bij voortijdig beëindigen van een cursus kan geen restitutie van lesgeld en/of lidmaatschapsgeld worden verleend.
  • Ondergetekende begrijpt dat de volgende zaken voor de verantwoording en rekening zijn van zichzelf:
    • Voor duiken: bij de buitenwaterlessen moeten de leden zelf zorg dragen voor een duikpak, kap, handschoenen en schoentjes, buitenwater zwemvliezen, snorkel, bril en loodgordel met voldoende lood;
    • Voor snorkelduiken: bij de buitenwaterlessen moeten de leden zelf zorg dragen voor een duikpak of shorty;
    • Bij het buitenduiken kan een eigen bijdrage per duik voor het vullen van flessen worden gerekend;
    • Entree bij duikplaatsen zijn voor rekening van de leden zelf;
    • Vervoer van en naar de duikplaats is voor eigen rekening.

4. Bij aanmelding van een minderjarige gaat de ouder/voogd ook akkoord met bovenstaande.