Preventief beleid

Scyllus is een familie duikvereniging met bijna 50 % van de leden onder de 16 jaar, verdeeld over:

 • Snorkelaars (8-9 jaar)
 • Seals (9-10 jaar)
 • Junior Open water en hoger (10-15 jaar)

Ook is Scyllus gespecialiseerd in duiken met kinderen met beperkingen zoals ADHD, Diabetes, zwemangst, faalangst, bijna verdrinkingservaring en het autistische spectrum. Een extra kwetsbare groep en reden te meer om heel alert te zijn.

De ARBO & risico inventarisatie heeft laten zien dat het hier gaat om kwetsbare groepen die we als Scyllus in bescherming moeten nemen.

In de dagelijkse gang van zaken zijn daarvoor de nodige voorzorgsmaatregelen genomen:

 • Er is een vertrouwenspersoon die daadwerkelijk actief is in de vereniging,
 • Instructeurs en kader zijn in de zwemhal als de kinderen komen,
 • Jeugd-opleidingen kenmerken zich door het 4-ogen principe waarbij altijd door 2 instructeurs wordt lesgegeven,
 • Kader en cursisten hebben gescheiden kleedkamers,
 • Op de douches wordt toezicht gehouden,
 • Er is een actief “niet pesten” beleid,
 • Ouders mogen altijd dicht bij hun kind zijn tijdens de opleiding. Zowel aan de ( zwembad) waterkant, tijdens de theorie of zelfs mee participeren in de opleiding zodat men samen met hun kind de opleiding kan volgen,
 • Participatie van ouders ( gezamenlijk de opleiding doen ) wordt door Scyllus pro-actief gepromoot.

Scyllus heeft een beleid waarbij kaderleden een VOG moeten overleggen.

Dat wil zeggen dat alle mensen vanaf de certificering voor Divemaster een VOG moeten kunnen overleggen om als kader bij Scyllus aan de slag te kunnen

M.a.w. een Divemaster kan pas bij Scyllus begeleiden als een VOG is afgegeven en Scyllus neemt geen Divemasters in opleiding alvorens men een VOG heeft overlegd.

Dit word gedaan om “shoppen” en “hoppen” te voorkomen ( de opleiding en certificatie bij Scyllus doen en vervolgens op basis van de reputatie van Scyllus elders zonder VOG aan de bak te kunnen )

Scyllus is heel open, actief en uitgesproken in zijn beleid om hiermee “foute“ mensen te ontmoedigen en af te schrikken en stimuleert een ieder om bij de geringste twijfel de vertrouwenspersoon in te schakelen.

 

Voor meer informatie, zie contact.