Duikveiligheid

 • Is sportduiken gevaarlijk voor kinderen?
 • Wat zijn de gezondheidsrisico’s voor mijn kind?
 • Huidige medische stand
 • Decompressieziekte
 • Druk gerelateerde aandoening
 • Waarom is de minimumleeftijd 10 jaar?
 • Waarin onderscheidt Scyllus zich?

Is sportduiken gevaarlijk voor kinderen? 

Duiken is een sportieve activiteit. Zoals bij alle activiteiten waar kinderen aan meedoen, bestaat er altijd het gevaar dat zij zich kunnen verwonden. Veel kinderen moeten van hun ouders verplicht knie- en elleboogbeschermers dragen bij het rollerskaten en skateboarden. Zo is bij paardrijden, fietscrossen en ijshockey het dragen van een helm verplicht gesteld omdat bij een val, een (hoofd)verwonding redelijkerwijs, te voorzien is. Het is niet voor niets dat steeds meer ouders hun kinderen op de fiets een hoofdbeschermer opzetten als ze aan het verkeer deelnemen.
Duiken is geen contact sport als voetbal, handbal, ijshockey, boksen, rugby of karate. Blessures die bij contactsporten uit de aard van de activiteit redelijkerwijs ‘te voorzien’ zijn komen niet voor. Er kunnen ook verwondingen ontstaan die buiten de aard van de activiteit vallen en die dus onvoorzien zijn. We spreken dan van een ongelukkig voorval en die zijn door niemand ooit uit te sluiten.

Het scyllusteam heeft zich al jaren bekwaamd door opleiding en ervaring om jeugd te begeleiden. Kinderen hebben kortere concentratiebogen en zijn sneller afgeleid dan volwassenen. De kinderen krijgen vaardigheden aangeleerd om eventuele gevaren en risico’s die het duiken met zich mee kan brengen voor te blijven, te herkennen, te vermijden of op te lossen.

PADI heeft als wereldmarktleider in duikopleidingen zich met hun reputatie garant gesteld voor de (jeugd)duikopleidingen. Ze zijn uitvoerig getest in de Verenigde Staten. In dit land met een sterke claimcultuur en strenge regelgevingen verlopen de opleidingen probleemloos. Onze ervaren instructeurs geven deze duikcursussen.

Wat zijn de gezondheidsrisico’s voor mijn kind?

Duiken vergt als sport een goede gezondheid. Die gezondheid wordt in 2 fases gecontroleerd.
Allereerst is er de eigen verklaring die bestaat uit een lijst met vragen over medische zaken. Als alles met “Nee” beantwoord wordt is er geen belemmering te starten met duiken.
Daar bovenop heeft SCYLLUS een speciale arts die jaarlijks keuringen af neemt.
Zijn er problemen, dan wordt een professionele duikerarts ingeschakeld om een vakkundig oordeel te vellen.

Huidige medische stand

Er is in de afgelopen jaren zeer veel onderzoek gedaan naar de medische kant van duiken met kinderen. Met name in de Verenigde Staten. Het land van de claims en rechtzaken.
Op het moment is er geen medische studie die heeft aangetoond dat duiken vanaf 10 jaar, met de nodige beperkingen in duiktijd en duikduur, voor jeugd schadelijk is.
Sceptici hangen aan hun mening dat, ook al is iets niet aangetoond, het niet betekent dat het er niet is. Het duiken met kinderen neemt een explosieve vlucht. Dus indien er iets zou moeten zijn, dan is het heel waarschijnlijk dat het reeds naar boven was gekomen. Toch blijft ook Scyllus extra voorzichtig. Jeugd heeft de toekomst en op die toekomst zijn we extra zuinig.

Decompressieziekte

Het meest bekende gezondheidsrisico waar iedereen (velen zelf niet bekend met de sport) het altijd over heeft, is de zogenaamde ‘caissonziekte’. De diepte en de duur bepalen samen de opname van ademgassen in de weefsels van ons lichaam. Wanneer onze lichaamsweefsels verzadigd raken met het ademgas stikstof, is er een verhoogde kans op een zogenaamde decompressieziekte. Volwassen duikers leren dat ze niet te diep en niet te lang mogen duiken vanwege het risico op deze decompressieziekte.

De kinderen die bij Scyllus duiken staan niet bloot aan dit risico.

 1. De kinderen duiken met aangepaste dieptelimieten volgens de PADI gestelde veiligheidsnormen.
 2. De duur van de duik ligt tussen 30 minuten en 1 uur maximaal. Ondanks hun hoger ademritme en de snellere hartslag van kinderen is de kans dat een kind door een duikles een aan stikstof gerelateerde aandoening krijgt hierdoor niet aanwezig.
 3. Scyllus hanteert extra veiligheid in de limieten en speciale veiligheidsstops die risico’s tot nagenoeg “0” verkleinen.

Druk gerelateerde aandoening

Een ander aspect van duiken is het ademen van lucht onder een verhoogde druk door de waterdiepte. Nu gaan de kinderen in ons zwembad niet dieper dan 2,5 meter en de ademautomaat zorgt ervoor dat de lucht op elke diepte altijd de juiste druk heeft. De meeste kinderen zwemmen ook gewoon zonder ademapparatuur naar de bodem. Daarbij ontstaat er onderdruk in hun lichaamsholtes die vooral aan de oren pijnlijk kunnen zijn. In de duikcursus leren de kinderen de drukverschillen in hun lichaamsholtes tijdens het afdalen en ook bij het opstijgen naar de oppervlakte, veilig op te heffen. Als ze daarbij telkens de gouden regel bij het duiken volgen: “Altijd blijven ademen!”, dan voorkomen ze het risico op een aan druk gerelateerde aandoening.

Waarom is de minimum leeftijd 10 jaar?

Deze fysieke eis stelt PADI omdat kinderen pas vanaf de leeftijd van 8 jaar volgroeide bronchiën hebben in hun longen. Jongere kinderen hebben dat niet. En ook is er geen enkele medische wetenschappelijke ervaring met jongere kinderen die onder water lucht onder druk inademen. Men wil medisch gezien geen risico nemen. Daarnaast is de aan kinderen aangepaste duikuitrusting vaak nog te groot en ook te zwaar voor kleinere kinderen om er aan land mee te lopen of er mee te zwemmen. Ze missen de kracht.
Ook speelt de capaciteit van het kind om verantwoordelijkheid te dragen en zich te concentreren een belangrijke rol.
Naast de leeftijd zal dus ook de bouw en de geestelijke ontwikkeling een rol spelen.

Bij Scyllus kijken we naar evenwicht bij ieder kind in:

 • motoriek
 • fysiek
 • mentale ontwikkeling

Pas indien al deze factoren voldoende ontwikkeld zijn is een kind toe aan duiken.
We hebben inmiddels voldoende ervaring om dit al bij een introductie te zien. We kijken er ook speciaal naar.

Waarin onderscheidt Scyllus zich?

Onderwatersportvereniging Scyllus heeft een grote groep gecertificeerde instructeurs die zich al jaren hebben bekwaamd door opleiding en ervaring om jeugd te begeleiden in de gezamenlijke duikhobby.
Scyllus werkt continue aan een kwaliteitsverbetering. Jaarlijks worden evaluaties gehouden met als doel zaken te verbeteren.
Ook besteedt Scyllus veel aandacht aan scholing van het kader. Met recht kunnen we stellen dat ons kader een hele hoge opleidingsgraad heeft. Vrijwel jaarlijks volgen de kaderleden een nieuwe opleiding.
Het kader van Scyllus onderscheidt zich doordat het les geven aan jeugd en volwassenen als een hobby wordt gezien. Het kader vindt lesgeven en begeleiden “leuk”. En dat merk je aan het enthousiasme, de gedrevenheid en de zorgvuldigheid. Dat is misschien wel de belangrijkste reden voor de sfeer en cultuur bij Scyllus.
Scyllus kaderleden zijn zich bewust van het feit dat we elke clubdag examen doen. De ouders hebben toegang tot de zwembadlessen en de theorielessen. Veel ouders participeren in de theorielessen uit interesse voor wat hun kind doet en omdat het gewoon leuk is. Het kader van Scyllus moedigt dit aan.
Zo ook de buitenwateractiviteiten. Het Scyllus kader zorgt er voor dat u als ouder ook een leuke dag heeft als uw kind gaat duiken. Ook zorgen we er voor dat u de activiteiten zo veel mogelijk kunt volgen. Zo blijft u betrokken en op de hoogte van wat uw kind meemaakt. Daar waar mogelijk, kunt u ook mee het water op in een rubberboot om te fotograferen of te filmen.
Als enige club kunt u bij Scyllus ook gezamenlijk met uw kind een opleiding volgen.
ARBO: Bij de keuze van duikflessen en vulsysteem is uitgegaan van de ARBO-advies -en regelgeving. De ARBO-check laat zien dat het belangrijk is om er voor te zorgen dat kinderen duikflessen zo kort mogelijk buiten het water hoeven te dragen. Tezamen met de allernieuwste, speciaal voor de kinderen aangeschafte flessen met een zo laag mogelijk gewicht zorgt Scyllus er voor dat de belasting voor kinderen zo laag mogelijk blijft.
Naast de hoogstaande veiligheidsnormen onderscheidt Scyllus zich met anderen door “het plezier” als 2e hoogste streven te hebben. Immers zowel de crew als de overige leden zijn bij de vereniging om hun hobby te kunnen uitoefenen. En dit plezier, deze gezelligheid is iets wat alle leden zullen bevestigen.

Onderwatersportvereniging Scyllus mag zich met recht en gepaste trots
“de toonaangevende jeugd- en familieduikvereniging van de regio” noemen.

Naast de opleidingen verzorgt Scyllus:

 • vrije trainingen waarin alle duikoefeningen herhaald worden in trainings-en spelvorm.
 • buitenduiken waarbij de jeugdleden welkom zijn en begeleid worden.
 • verschillende evenementen zoals het Scyllusweekend, Funkamp, jeugdactiviteiten en jeugdkamp.

 

Voor meer informatie, zie Contact.