VCP (VertrouwensContactPersoon)


Scyllus wil haar leden met plezier laten duiken. Hierbij is een veilige sportomgeving belangrijk. Eén van de randvoorwaarden hierbij is het aanstellen van een Vertrouwens Contact Persoon (VCP).

 

Bij Scyllus zijn als vertrouwenscontactpersonen aangesteld:

Peter Zoestbergen

e-mail: vertrouwenspersoon.peter@scyllus.nl

Mobiel: 06-4725 2780

Mario den Brok

e-mail: vertrouwenspersoon.mario@scyllus.nl

Mobiel: 06-4368 1508

Wij vragen U vriendelijk, doch dringend,

  • uw vraag, opmerking of klacht per e-mail aan hen kenbaar te maken
  • bovenstaande telefoonnummers enkel te gebruiken bij urgente situaties!

Wat is een Vertrouwens Contact Persoon (VCP)?

Een VCP is iemand die door de vereniging is aangesteld als aanspreekpunt voor ieder die tijdens het duiken te maken krijgt met ongewenst gedrag [bijv. pesten, beledigingen, seksuele intimidatie, discriminatie]. De grenzen van wat ‘gewenst’ en ‘ongewenst’ is verschillen per persoon. De één lacht mee met dubbelzinnige grappen en/of opmerkingen, de ander voelt zich er behoorlijk ongemakkelijk onder. Wat een bemoedigend klopje voor de één is, kan een ander opvatten als een vervelende en onnodige aanraking.

Bovenstaande incidenten kunnen emoties en vragen oproepen, ook als het jou zelf niet overkomt maar je het bij iemand anders ziet gebeuren. Er over praten is vaak moeilijk maar wel belangrijk. De VCP luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen en informeert je over mogelijke vervolgstappen naar de juiste instanties.

De VCP is geen bestuurslid en dus onafhankelijk. Om deze onafhankelijkheid nog meer te waarborgen en omdat niet iedereen dezelfde klik voelt met een bepaald persoon heeft Scyllus er voor gekozen om 2 VCP’s te benoemen.

 

Samen willen we werken aan een veilig sportklimaat. De vertrouwenspersoon is er voor iedereen: duikers, ouders, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuursleden en andere betrokkenen.

Omdat wij de mening van onze leden belangrijk vinden kan de vertrouwenspersoon contact op nemen met de betrokkenen die de vereniging of cursus (vroegtijdig) verlaten.

Alleen van exitgesprekken kan gegeneraliseerde en geannonimiseerde info doorgegeven worden aan het bestuur om zo de vereniging te optimaliseren en te kunnen laten leren van ervaringen en meningen van haar leden. Van alle andere gesprekken wordt geen informatie vastgelegd of gedeeld zonder uitdrukkelijke toestemming van alle betrokkenen.

Voor meer informatie, zie contact.