Medische zaken rond duiken

Duikmedische keuring

   • Waarom een duikmedische keuring?

   • Instructeurs

Eigen verklaring vragenlijst

Waar kan ik een duik medische keuring laten doen?

Eisen voor Padi

Duiken en Covid

In het kort

Uitgebreid advies

Duiken na vaccinatie

Medische zaken rond duiken

Duikmedische keuring

Waarom een duikmedische keuring?

(Sport)duiken wordt ingedeeld in de categorie intensieve sporten. Te vergelijken met zwemmen (crawl), fietsen 23 km/u, squash, roeien. Vooral het hart- en longsysteem worden tijdens duiken belast. De meeste van ons zullen het duiken echter als ontspannend ervaren.

Juist daarom is het nuttig te bepalen of je medisch geschikt bent om te duiken. Dit werd tot 2020 gedaan met een medische keuring.

Vanaf 2021 is deze vervangen door een nieuw systeem met een vragenlijst die wereldwijd overal wordt gebruikt. Indien je op deze lijst een Ja heb, moet je gezondheid worden gecontroleerd door een duikarts.

Vul je een “Ja” in, dan wil dat niet zeggen dat je niet kan duiken. Vaak kan een duikarts met nader onderzoek je toch goedkeuren.

Instructeurs

De wet:

Zo als altijd loopt de wetgeving achter op de ontwikkeling in de wereld. Zoals het 25 jaar geduurd heeft om de oude P78 duikwetgeving bedoeld voor koperen helmen en met de hand aangedreven luchtpompen met zuigers van varkensleer, zal de wetgeving van 1993 niet snel worden aangepast.

Dus vooralsnog moet een duik instructeur zich voor de Nederlandse wet elk jaar laten keuren.

Eigen verklaring vragenlijst

De zelfbeoordeling kan uitgevoerd worden door de Vragenlijst Duikmedisch onderzoek in te vullen.

De medische zelfbeoordeling bevat 3 onderdelen:

 1. Medische vragenlijst voor duikers. Deze wordt ingevuld door de duiker.
 2. Beoordelingsformulier voor duikartsen. Dit formulier wordt ingevuld door de arts die de duiker beoordeelt op duik medische geschiktheid. Dit als goedkeuring door een arts voor duiken noodzakelijk is.
 3. Duik medische leidraad voor de arts. Dit is naslagmateriaal van en voor artsen die aanvullende informatie willen hebben over specifieke afwijkingen of aandoeningen die verband houden met duiken.

Indien je alles met “Nee” kan invullen is alleen deel 1 nodig.

Deze lever je in bij de instructeur die het weer moet up-loaden bij Padi.

Heb je een “Ja” ingevuld, raadpleeg dan je instructeur, hij helpt je verder met deel 2.

Waar kan ik een duik medische keuring laten doen?

Het verkrijgen van een verklaring dat je medisch geschikt bent om te duiken (fit-to-dive) gaat altijd via een arts. Er zijn meerdere mogelijkheden waarvan de drie meest voor de hand liggende hier worden genoemd:

 1. De eigen huisarts stelt (na onderzoek) een verklaring op dat je medisch geschikt bent om te duiken. Ingeval je alle vragen op de “eigen verklaring vragenlijst” met NEE hebt ingevuld is dit een goede optie.
 2. Een sportmedische keuring met aantekening voor duiken. De enige die dit doet in Eindhoven is:  Duiksportkeuring bij Anna TopSupport in Eindhoven
 3. Keuring door een sportduikarts Deze optie is vooral bedoeld voor mensen die voor het eerst in het buitenwater gaan duiken (OWD) en voor diegene die op hun “eigen verklaring vragenlijst” ergens een “JA” hebben ingevuld. Het voordeel van een duikarts is dat deze gespecialiseerd is in de duik medische aspecten van het duiken en ingeval van klachten of medicijngebruik een advies kan geven hoe hiermee om te gaan in relatie tot de duiksport. Zie deze website voor bevoegde duikartsen http://www.mijnduikerarts.nl/.

Voor de laatste twee opties is een geheel of gedeeltelijke vergoeding door de zorgverzekeraar mogelijk, meestal vanuit de aanvullende verzekering.

Eisen voor Padi

De nieuwe eisen van Padi en de nieuwe e-learning omgeving en certificering vereist dat de instructeur een correct ingevulde WRSTC vragenlijst upload in het systeem van Padi vóór aanvang van de opleiding.

 

Duiken en Covid

In het kort

 • Positieve test, zonder klachten : 2 weken niet duiken,
 • Milde klachten : 1 maand niet duiken en 2 weken klachtenvrij, in risicogroep extra long- en hartfunctie onderzoek,
 • Ernstige klachten : 3-6 maanden niet duiken, onderzoek.

Ben je verder gezond en val je niet in de categorie van risico factoren als leeftijd > 50 jaar,  overgewicht, roken, hartklachten, etc. dan kan je weer duiken na de bovenstaande periodes.

Heb je echte longklachten of (langdurig ) blijvende verschijnselen, dan is aanvullend onderzoek nodig door een keuringsarts. Mogelijk moet er een aanvullend onderzoek zoals longfunctietest, inspanningstest, CT- of MRI-scan, hartfilmpje, hartecho, etc. worden gedaan.

Uitgebreid advies

 • Duikers die klachten hebben die kunnen passen bij Corona of die in contact zijn geweest met iemand met een bewezen of vermoede Corona infectie, moeten zich laten testen.
 • Duikers die klachten van een Corona infectie hebben gehad maar niet getest zijn, en merken dat ze een verminderd inspanningsvermogen hebben sinds het begin van de Corona pandemie, moeten zich alsnog laten testen op een doorgemaakte Corona infectie. Dit geldt ook voor duikers die klachten hebben gehad en negatief getest zijn, en bemerkt hebben dat ze een verminderd inspanningsvermogen hebben sinds het begin van de Corona pandemie.
 • Duikers die een “milde” Corona infectie hebben doorgemaakt niet eerder gaan duiken dan na 1 maand na het begin van de infectie of 1 maand na een positieve test. Je moet wel minimaal 2 weken klachtenvrij zijn.
 • Duikers die een “milde” Corona infectie hebben doorgemaakt, of zelfs klachtenvrij zijn gebleven bij een positieve test worden aangeraden bij de huisarts een hart- en vaatziekte risicoprofiel te laten maken eventueel aangevuld met een longfunctie test met saturatiemeting
 • Duikers die opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis voor een Corona infectie moeten niet eerder weer gaan duiken dan 3- 6 maanden ná ontslag uit het ziekenhuis. 3 Maanden na ontslag wordt aangeraden een duikkeuring met inspannings- en longtest te doen.
 • Duikers die Corona infectie hebben doorgemaakt en een verhoogd risico op hart en vaatziekten en/of een verminderd inspanningsvermogen hebben, moeten (voor ze weer gaan duiken) een longfunctieonderzoek doen (inclusief ergometrie met saturatiemeting) en een CT-thorax bij een duikarts.

Duiken na vaccinatie

Normaal na vaccinatie geldt een wachttijd van 7 dagen voor duiken.

Heb je geen symptomen of zijn de symptomen al weg, dan is er geen probleem om opleidingen in het zwembad te volgen.

 

Zijn er bijwerkingen die langer dan 48 uur aanhouden,

en/of

val je in een risico groep als overgewicht, diabetes, roker en /of gebruik je voorbehoedsmiddelen als een pil die een verhoogd risico heeft op embolieën,

en/of

ga je decompressie duiken maken,

 

→ dan geldt een “niet duiken” periode van 14 dagen.

Indien je in de eerste 7 dagen na vaccinatie, met duiken een duik decompressie-achtig verschijnsel bemerkt, moet je direct contact opnemen met een duikarts.

Voor meer informatie, zie contact.