Hieronder staan de bepalingen waaronder Scyllus haar materiaal beschikbaar stelt.

Scyllus stelt onder haar leden, materiaal kosteloos ter beschikking in de volgende situaties.

  • Aan duikers en snorkelaars tijdens de cursus.
  • Aan duikers en snorkelaars tijdens clubtrainingen. 
  • Na afloop van een brevetering Open water tbv ervaringsduiken

Duikers en snorkelaars 

De duik- en snorkelmaterialen van SCYLLUS kunnen op de clubavond in het zwembad gebruikt worden mits:

  • De duiker een geldig duikbrevet heeft.
  • De materialen op dat moment niet in gebruik zijn voor cursussen,trainingen of intro’s.
  • Er voldoende ruimte is in het zwembad.

Buitenactiviteiten

Indien men een cursus volgt, kan men voor de buitenactiviteiten van het lesprogramma gratis gebruik maken van de clubmaterialen.
De leiding zorgt voor de verdeling van de materialen.
Van de cursisten wordt verwacht dat zij zorgen dat zij op het einde van hun laatste duik / snorkelactiviteit alles keurig terugleggen in de daarvoor bestemde containers.

In verband met de leeftijd van sommige cursisten verwachten wij dat de ouders hierop toezien.

Ervaringsduiken Open Water

Ervaringsduiken buiten voor:

  • Open Water-duikers (maximaal 5 duiken).

Ten behoeve van de zogenaamde “ervaringsduiken” kunnen Open Water-duikers na het behalen van hun brevet met ervaren clubleden buiten gaan duiken.
Het materiaal hiervoor wordt door SCYLLUS gratis ter beschikking gesteld.

Dit kan maximaal 5x per duiker in de periode ná het behalen van het Open Water-brevet tot de zomervakantie.

Afspraken hiervoor kunnen gemaakt worden met het duikkader van SCYLLUS.
Voor jeugdleden tot 18 jaar geldt dat zij altijd gratis materiaal mogen lenen (behalve tijdens de zomervakantie).

Met uitzondering van het betalen van een huursom zijn hierop de algemene voorwaarden voor verhuur van toepassing.

Bij het niet op tijd inleveren zal de een huursom in rekening gebracht worden over de overschreden termijn. 

Verhuur

Het is mogelijk om in overleg met de materialencommissie van SCYLLUS duikmaterialen te huren.

Algemeen

De huurder is in het bezit van een geldig duikbrevet.

De duikmaterialen worden alleen verhuurd als er voor de gewenste periode geen cursussen of trainingen gepland zijn.
De verhuur wordt geregeld door de materialencommissie van SCYLLUS of als deze niet aanwezig is door een van de begeleidende SCYLLUS-divemasters/-instructeurs.

De huurder en verhuurder controleren beiden, afzonderlijk, vooraf de staat van het verhuurde materiaal. Eventuele kleine beschadigingen, die de veilige werking van het materiaal niet beïnvloeden, worden schriftelijk vastgelegd.
SCYLLUS draagt zorg voor het verhuren van deugdelijk, conform wetgeving en richtlijnen van de fabrikant onderhouden materiaal.

Verhuur

Het verhuur-registratieformulier dient door verhuurder en huurder volledig ingevuld te worden.
De materialen dienen bij uitgifte en terugbezorging door zowel verhuurder als huurder gecontroleerd te worden op gebreken.

Terugbezorging

Bij verhuur wordt een datum afgesproken waarop de spullen terugbezorgd moeten worden, deze datum wordt op het formulier vermeld.

Bij het niet tijdig inleveren van de materialen zal SCYLLUS de huursom over de totale huurperiode in rekening brengen.( =afgesproken periode + aantal dagen te laat retour)

In alle gevallen moeten de materialen schoon, compleet en gevuld (flessen) terug zijn uiterlijk de eerstvolgende vrijdagavond 20.00 uur vóór aanvang van de lessen.

Reparaties

Reparaties worden altijd door de materialencommissie van SCYLLUS gedaan, er kunnen door de huurder dus geen declaraties gedaan worden aan verhuurder voor reparaties door derden.

Borgsom

Er moet vooraf een borgsom betaald worden. 

Verlies of diefstal

De huurder zelf is aansprakelijk voor verlies of diefstal van gehuurde materialen.

SCYLLUS voorziet niet in een verzekering voor het ten huur gestelde materiaal aan de huurder.
Desgewenst dient de huurder daarvoor zelf een verzekering af te sluiten.
(N.B.Doorlopende reisverzekeringen keren niet altijd uit bij dagtrips)

Bij verlies of diefstal is de huurder de vervangingswaarde van het gehuurde materiaal schuldig aan SCYLLUS.

Ongevallen

De huurder is geheel verantwoordelijk voor het verantwoord gebruik van de gehuurde materialen.

De huurder is verplicht zich te houden aan de voor zijn/haar brevet geldende PADI-voorschriften.

SCYLLUS aanvaardt hierin geen enkele aansprakelijkheid.

De huurder moet zelf een (onderwatersport-)verzekering afsluiten waarin ongevallen en medische behandeling bij duikongevallen (decompressietank) verzekerd zijn.

 

Overzicht huurprijzen Scyllus-clubmaterialen

 

Weekhuur

Weekendhuur

 

Borgsom

Prijsindicatie

Persluchtfles

€ 10.-

€ 5.-

 

€ 10.-

€ 220.-

Ademautomaat

€ 10.-

€ 5.-

 

€ 20.-

€ 380.-

Trimvest

€ 20.-

€ 10.-

 

€ 20.-

€ 350.-

Komplete set

€ 30.-

€ 15.-

 

€ 50.-

€ 680.-


         © OWSV-Scyllus - 2016