Duikmedische keuring

 • Waarom een duikmedische keuring?

 • Advies van SCYLLUS

 • Keuring in clubverband

Waarom een duikmedische keuring?

(Sport)duiken wordt ingedeeld in de categorie intensieve sporten. Te vergelijken met  zwemmen (crawl), fietsen 23 km/u, squash, roeien. Vooral het hart- en longsysteem worden tijdens duiken belast. De meeste van ons zullen het duiken echter als ontspannend ervaren.

Juist daarom is het nuttig te bepalen of je medisch geschikt bent om te duiken. Dit kan via een duik medische keuring.

Een duik medische keuring is bij duikcursussen niet meer verplicht. PADI stelt deze niet verplicht indien men zelf verklaart gezond te zijn, en op de zogenaamde eigen verklaring vragenlijst geen “ja” heeft aangekruist.

Wel is het zo dat in het buitenland, waaronder Spanje, de duikbases een geldige medische verklaring kunnen eisen voordat je mag meedoen aan hun duikactiviteiten.

Advies van SCYLLUS

Een eigen verklaring is erg mager. Voor iemand die voor het eerst gaat duiken, kinderen en wat oudere mensen is een keuring echt aan te raden.

Op basis van de zorgplicht die SCYLLUS heeft voor zijn leden, is de regel binnen SCYLLUS dat een ieder die start aan een Open Water duikcursus zich moet laten keuren.

Deze eerste “in” keuring draagt er zorg voor dat nieuwe cursisten die perslucht opleidingen gaan volgen, tenminste eenmalig zijn gezien door een arts en gekeurd zijn voor de duiksport.

Gedurende de opleiding tot het eerste persluchtduikbrevet van Open Water Diver wordt extra aandacht besteed aan de medische aspecten van het duiken zodat een ieder na het behalen van dit brevet zich bewust is dat er medische aspecten zijn die bij duiken een gevaar kunnen opleveren voor de eigen gezondheid en de eigen veiligheid en die van je buddy. Een kopie van deze keuring zal worden opgenomen in het cursusdossier (Studentenfile). Vóór de eerste buitenduik wordt dit door de instructeurs gecontroleerd.

Het verkrijgen van een verklaring dat je medisch geschikt bent om te duiken gaat altijd via een arts. Er zijn meerdere mogelijkheden waarvan de drie meest voor de hand liggende hier worden genoemd:

 1. De eigen huisarts stelt (na onderzoek) een verklaring op dat je medisch geschikt bent om te duiken. Ingeval je alle vragen op de “eigen verklaring vragenlijst” met NEE hebt ingevuld is dit een goede optie.
 2. Een sportmedische keuring  met aantekening voor duiken. Dit kan bijvoorbeeld bij Sportmax in het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven, Deze keuring zal uitgebreider zijn dan bij de huisarts. Zie de website voor de verschillende mogelijkheden: https://www.smcsportmax.nl/sportmedisch-onderzoek/
 3. Keuring door een duikerarts Deze optie is vooral bedoeld voor mensen die voor het eerst in het buitenwater gaan duiken (OW) en voor diegene die op hun “eigen verklaring vragenlijst” ergens een “JA” hebben ingevuld. Het voordeel van een duikerarts is dat deze gespecialiseerd is in de duikmedische aspecten van het het duiken en ingeval van klachten of medicijn gebruik een advies kan geven hoe hiermee om te gaan in relatie tot de duiksport. 

Voor de laatste twee opties is een geheel of gedeeltelijke vergoeding door de zorgverzekeraar mogelijk, meestal vanuit de aanvullende verzekering.

De keuringen zijn, afhankelijk van het oordeel van de arts, tussen de 1 en 3 jaar geldig.

Keuring in clubverband

Scyllus heeft veiligheid en plezier van duiken voor jong en oud hoog in het vaandel staan. Vandaar dat wij sinds een aantal jaren de mogelijkheid bieden via de club een keuring te laten doen.

Het preventief duik medisch onderzoek houdt het volgende in:

 • Bespreken van de eigen verklaring van de duiker.
 • Uitgebreid gesprek (anamnese) waarin zaken als gezondheid, medicijngebruik, alcohol, roken, (duik-) ongevallen en operaties ter sprake komen.
 • Lichamelijk onderzoek bestaande uit:
  • Bloeddruk,lengte, gewicht, BMI 
  • Onderzoek van hart, longen, buik en bewegingsapparaat
  • KNO onderzoek (oren, keel en neus, stemvorkproeven)
  • Neurologisch onderzoek (hersenzenuwen, reflexen, kracht, sensibiliteit, evenwicht) 
 • Aanvullend onderzoek:
  • Longfunctie onderzoek (spirometrie met flow-volume curve)
  • Inspanningstest (naar keuze steptest of zwemtest)
  • Op verzoek, bijvoorbeeld voor Australië, urine onderzoek en gehoortest (audiogram)

De duur van het onderzoek is ongeveer 35 minuten. De kosten van dit onderzoek bedragen € 30. Er wordt een kwitantie uitgeschreven die ingediend kan worden bij de zorgverzekeraar. Vergoeding hangt af van de aanvullende verzekering.

Uiteraard is een ieder vrij om de optie te kiezen die bij hem of haar past.

Voor meer informatie, zie contact.