Ook Scyllus conformeert zich aan de geldende, door de overheid, vastgestelde maatregelen omtrent Corona.

 

Wij zullen ons protocol aanpassen daar waar gewijzigde regels van de overheid dit noodzakelijk maken.

Hoe er met Corona in combinatie met duiken wordt omgegaan kan men lezen in Medische zaken rond duiken.

 

De juiste data en tijden van de cursussen, kunt U vinden op de planning.

 

 

 

 

Voor meer informatie, zie Contact.