Ook Scyllus conformeert zich aan de geldende, door de overheid, vastgestelde maatregelen omtrent Corona.

 

Wij zullen ons protocol aanpassen daar waar gewijzigde regels van de overheid dit noodzakelijk maken.

Hoe er met Corona in combinatie met duiken wordt omgegaan kan men lezen in Medische zaken rond duiken.

In verband met Corona hebben we ons beleid voor duikbrillen en snorkels aan moeten scherpen.

 

De juiste data en tijden van de cursussen, kunt U vinden op de planning.

 

De TUe vraagt vanaf zaterdag 6 November 2021, volgens de laatste RIVM update, bij de ingang om een coronatoegangsbewijs. Dit moet je kunnen laten zien in de coronacheckapp of op papier. Binnenkomen doen we dus via hoofdingang voor de controle van het coronatoegangsbewijs. De achteruitgang bij het zwembad mag wel gebruikt worden voor onze spullen.

 

De duikflessen kunnen wekelijks op vrijdag, van 19:00-19:30 uur, gevuld worden.

 

Leden die géén cursus volgen, kunnen eveneens gebruik maken van het zwembadwater (duiken / zwemmen). Omdat er een maximum aantal mensen aanwezig mag zijn, dien je je van te voren aan te melden door een mail te sturen naar planning@scyllus.nl. Als er ruimte is krijg je goedkeuring per mail en is je plek gereserveerd.

Voor meer informatie, zie Contact.