Regels en wetten buitenduiken met jeugd.

 

Algemeen

Er is de Nederlandse wet en er zijn de PADI en Scyllus regels. In het Nederlandse geval is de Nederlandse wet strenger dan de PADI regels.
De Scyllus regels zijn in principe de zwaarst wegende van de 2 ( NL wet of PADI Regels). Uiteindelijk weegt het oordeel van de PADI Pro (verantwoordelijke namens Scyllus) het zwaarst.

PADI regels.

Ieder kind onder de 15 jaar is een junior duiker en moet duiken met een PADI professional.
Uitzondering is als de ouder besluit om samen met zijn kind te gaan duiken terwijl hij gelijkwaardig of hoger is gebrevetteerd.
Onder de 18 jaar zijn er limieten voor diepte en bepaalde speciale duiken ( o.a. ijsduiken, grotduiken, etc.).
Een PADI Pro is altijd ouder dan 18 jaar en is dus volwassen en mag dus zelfstandig de verantwoording nemen over een minderjarige.

Nederlandse wet:

Iemand onder de 18 jaar is niet volwassen. In dat geval zijn de ouders verantwoordelijk en moeten de ouders toestemming geven.
Indien de ouders er mee eens zijn dat het kind wat ouder is dan 15 jaar mag duiken met iemand anders dan een PADI Professional, dan mag je de PADI Regel toepassen. Blijft wel als je iemand niet wijst op onverantwoordelijk gedrag, je aansprakelijk bent als er iets mis gaat op basis van onverantwoordelijk gedrag en nalatigheid. Voorbeeld: Een kastelein die zijn klant zo veel borrels schenkt dat hij overlijdt aan alcohol- vergiftiging, is aansprakelijk. Stopt de kastelein de verkoop op tijd, en wijst hij zijn klant op de gevaren en gaat hij daarna buiten toch door met drinken en overlijdt hij, of drinkt hij stiekem via anderen, dan is de kastelein niet verantwoordelijk ( wel als hij ziet dat anderen de klant blijven doorvoeren).
M.a.w. je mag niet meewerken aan of in de hand werken van onverantwoordelijk gedrag.

Scyllus Regels.

Scyllus eist van alle verantwoordelijke jeugdbegeleiders een bewijs van goed gedrag.

Niet meewerken aan onverantwoordelijk gedrag. Als iemand dat toch wil en toch doet, dan handelt de verantwoordelijke als volgt: openlijk distantiëren, wijzen op de gevaren, en hem buiten de groep plaatsen. Dat soort duiken worden dus niet gedaan onder de Scyllus vlag.
Onverantwoord gedrag is ter beoordeling aan de duikleider of desbetreffende PADI Pro die namens Scyllus de leiding heeft.

De praktijk

 1. Kind is gisteren 15 jaar geworden. Mag hij dan als volwassene duiken onder de PADI Regels ( dus zonder PADI Pro )?
 1. PADI Regels : Ja
 2. NL Wet : Niet zonder toestemming van zijn ouders
 1. Moeten de ouders dan toestemming geven als het kind onder de 18 jaar is.
 1. PADI regels : Nee, bij vrije duiken en ja bij opleidingen ( Op alle inschrijvingsformulieren en alle PADI formulieren staat een ruimte voor het mede tekenen door ouders / voogd)
 2. NL wet : Ja
 1. Twee kinderen van 16 jaar willen op de dinsdagavond samen duiken. Mag dat.?
 1. PADI regels : Ja
 2. NL wet : Ja indien de beide ouders het goed vinden
 3. Scyllus regels : Met toestemming van de ouders moet de PADI Pro zelf een verantwoorde beslissing nemen of het kan. ( heel afhankelijk van de 2 personen in kwestie, hun combinatie en de duik omstandigheden zelf.)
 1. Een ouder is PADI Open Water. Mag hij duiken met zijn kind onder de 15 jaar welke nog niet PADI Open water is?
 1. PADI regels : Nee
 2. NL wet : Niemand die hem tegenhoudt.
 3. Scyllus regels : Nee, niet bij Scyllus. Wat ze zelf doen moeten ze zelf weten, maar Scyllus distantieert zich er openlijk van.
 1. Een ouder is PADI Open water en het kind is PADI Open water. Mogen die 2 zelfstandig duiken?
 1. PADI Regels : Ja
 2. NL Wet : Ja
 3. Scyllus regels : Ter beoordeling van de PADI Pro die de leiding heeft.
 1. Een ouder met PADI OWD wil met zijn kind ( ook OWD ) duiken en de duikleider vindt het onverantwoord. Mogen die 2 zelfstandig duiken?
 1. PADI regels : Ja
 2. NL Wet : Ja
 3. Scyllus regels : Nee, niet bij Scyllus. Wat ze zelf doen moeten ze zelf weten, maar Scyllus distantieert zich er openlijk van.

Toepassen van de regels ( voor de duikleider):

Doe het altijd openlijk, en masse, voor de groep en onderbouw altijd je redenen voor je beslissing.
Indien iemand iets wil doen waarbij je jezelf niet comfortabel voelt, zeg dan dat je jezelf daar bij nog niet comfortabel voelt en vraag of ze het niet willen doen.
Bied altijd een realistisch alternatief!!!
Willen ze dan toch doorzetten, zoek dan medestand van een instructeur of collega PADI Pro.
Willen ze dan toch doorzetten, dan openlijk afstand nemen, in de groep en vertellen dat ze dan niet met Scyllus kunnen duiken en niet vallen onder de verantwoordelijkheid van Scyllus en ook niet mee mogen doen aan de activiteit.

Bij de opleidingsduiken en Scyllus evenementen, uitgaande van duikers met minimaal PADI OWD brevet:
Er zijn 5 groepen te maken:

 1. 2 Volwassenen die samen duiken, met een instructeur in de buurt, die overzicht houdt.
 2. Ouders die samen met hun kind duiken, met een instructeur in de buurt, die overzicht houdt. ( e.e.a. wel na beoordeling van de instructeur).
 3. Kinderen onder de 18 jaar zonder ouders die duiken met een PADI Pro.
 4. Kinderen tussen de 15 jaar en 18 jaar die toestemming hebben van de ouders om zelfstandig te duiken met een mede cursist boven de 15 jaar( e.e.a. wel na beoordeling van de instructeur).
 5. Kinderen onder 15 jaar die duiken met een PADI Pro.

In de praktijk kom je dan alleen op indelingen volgens 1, soms een paar volgens groep 2 en de rest duikt met een PADI Pro.


         © OWSV-Scyllus - 2016